เข้าสู่ระบบ

** ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อที่งานการเงิน **
เกี่ยวกับระบบ
ระบบบริการเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (Salary E-Service) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบบัญชีเงินเดือน ทั้งรายรับ และรายจ่าย ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งสามารถเลือกดูเงินเดือนแต่ละเดือนได้ตามต้องการ
ข้อมูลส่วนตัว
เงินเดือนทั้งหมด
ตรวจสอบรายรับ
ตรวจสอบรายจ่าย
Copyrights (c) 2022 . ChiangraiPolice.com .ระบบเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ สภ.เมืองเชียงราย All rights reserved..